Khám sức khỏe

 Đời sống tinh thần, sức khỏe của nhân viên luôn là sự quan tâm hàng hàng đầu của Ban lãnh đạo công ty Me Non.

Và cũng như cùng kỳ mọi năm, vào tháng 4 năm 2015 công ty tổ chức đợt khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể nhân viên tại phòng khám Lab Group.

Một số hình ảnh trong đợt khám sức khỏe vừa qua: