Hội nghị Khoa học Chăn nuôi – Thú y toàn quốc 2017

Ngày 11 và 12/03/2017 Công ty Menon đã tham gia Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2017 (AVS 2017)  tại Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng - Trường ĐH Cần Thơ. 

Hội nghị là nơi gặp gỡ trao đổi thông tin và mở rộng hợp tác và định hướng ngành: Chăn nuôi, thú y; Di truyền; Thức ăn và dinh dưỡng vật nuôi; Công nghệ sinh học trong chăn nuôi và thú y; Bệnh động vật; Quản lý chăn nuôi và an toàn thực phẩm… trong tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của Công ty Menon tại Hội Nghị: