Tuyển dụng

ME NON HCM TUYỂN NV KINH DOANH , KỸ THUẬT

Do nhu cầu mở rộng, nay Công ty Me Non Hồ Chí Minh cần tuyển 02 nhân viên kinh doanh và 02 nhân viên kỹ thuật.