Sự kiện

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI – THÚ Y TOÀN QUỐC 2017

 29-03-2018 08:45    42 View
Ngày 11 và 12/03/2017 Công ty Menon đã tham gia Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2017 (AVS 2017) tại Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học ...

HỘI THAO MENON QUÝ I/2017 VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN ĐẾN CHÙA BẢO MINH

 29-03-2018 08:51    61 View
Ngày 25/02/2017 vừa qua Menon đã tổ chức Hội Thao Quý I/2017 tại Biển Hồ Cốc và Chương trình từ thiện "Sống Để Sẻ Chia" tại Chùa ...
Gọi điện SMS Chỉ Đường